Rasmus C
Stemningsfuld musik - piano 

Undervisning

Jeg tilbyder undervisning i rytmisk klaver og brugsklaver for børn og voksne. Udover at være en dygtig pianist, er jeg uddannet musiklærer fra N. Zahles seminarium. Her studerende jeg rytmisk klaver hos Gorm Bülow. Jeg forsøger kontant at udvikle mine kompetencer inden for musikfaget. Jeg studerer musikpædagogik på kandidatniveau på Danmarks pædagogiske universitetsskole.

Som musiklærer har jeg erfaring fra Gladsaxe musikskole, Frederiksberg ungdomsskole og privat undervisning. I min undervisning vægter jeg glæden og nysgerrigheden for musik, et godt samarbejde med eleven omkring målsætningen for undervisningen og at eleven er skabende i de musikalske udfoldelser. 

Prisen for 4 lektioner á 1 time er 700 kr. Jeg tilbyder en gratis prøvetime. 

At lytte til cd'er og imitere har længe været brugt af f.eks. guitarister, men har ikke været udbredt inden for klaverundervisning.  I min undervisning kombinerer jeg aflytning af cd'er, nodelære, improvisation og sammenspil. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 26 13 78 89 eller rasmusic@forum.dk